Søg Kontakt
logo-hvid-med-tekst
logo-sort-uden-tekst
logo-hvid-med-tekst
logo
Denokrati

Tanker om demokrati

kurve
indhold

Demokrati er en vanskelig størrelse. Det er ikke bare noget man har, fordi man har besluttet det og nedskrevet det i love og paragraffer. Demokrati eksisterer kun, hvor der er levende mennesker, som vil det. Det er deres indstilling, der er afgørende, ikke bestemmelser og vedtægter. Demokrati kan vel nærmest betragtes som en livsform, hvor afgørelser ikke træffes ved slagsmål eller afstemninger, men ved samtalen og forhandlingen, på baggrund af gensidig respekt og forståelse, herunder også hensynet til helhedens interesse.

I forlængelse af skolens grundlag, hvor netop engagementet og respekten over for ens eget liv og omverdenen er fremhævet, er det klart, at det er den demokratiske indstilling, vi skal tilstræbe i alle forhold på skolen. Dét betoner nødvendigheden af samarbejde, af oplysning og af samtale eller diskussion. Det understreger samtidig nødvendigheden af det frie ord, den frie tanke og det frie initiativ

På Lilleskolen har alle - børn, ansatte, forældre, bestyrelse og skoleleder - retten til at tænke nyt, stille spørgsmål, stille forslag eller tage et initiativ. Men retten i sig selv skaber ikke skole. Det sker kun ved, at nogen vitterligt tænker, taler og handler - kort sagt bruger friheden.

Opgaven som forældre, børn, ansatte og bestyrelse skal løse i fællesskab er til stadighed at definere og tilvejebringe ”de bedste forudsætninger for et godt liv - som barn og som voksen”. Arbejdsfeltet spænder vidt, fra de større langsigtede udviklingsarbejder til de mere nærværende, dagligdags oplevelser eller problemer.

Samarbejdsparterne vil ofte se tingene fra vidt forskellige vinkler - barn/voksen, lærer/forældre, skoleleder/bestyrelse osv. Skal samarbejdet lykkes, og det bedste resultat nås, er det uhyre vigtigt, at det sker i gensidig respekt og forståelse for de særlige forudsætninger og indsigt, det ansvar og de opgaver, som de aktuelle deltagere i samarbejdet har.

kurve-footer
enteralarmmagnifiercrossmenuchevron-downchevron-right