Søg Kontakt
logo-hvid-med-tekst
logo-sort-uden-tekst
logo-hvid-med-tekst
logo
livskraftig fri grundskole

Visioner

kurve

Den mangfoldige skole

Lilleskolen Odense er en livskraftig fri grundskole, hvor

 • Børnene oplever, at de er en del af skolens fællesskaber
 • Børnene udvikler livsmod, livsduelighed og respekt for livet
 • Børnene bliver sprogstærke, kulturstærke og skabende inden for alle skolens fagområder
 • Ord og billeder, leg og bevægelse, sang og musik, dans og drama er levende i hverdagen

Derfor skal skolens værdier leves hver dag blandt børn og voksne:

 • Viljen til at fejre livet
 • Viljen til at anerkende hinanden som ligeværdige
 • Viljen til at drage omsorg for hinanden og være nærværende
 • Viljen til stadigt at søge indsigt og forståelse
 • Viljen til at gå efter de bedste løsninger

Stjernen

Hvordan ser Lilleskolen Odense ud om 4, 5, 6 år? Hvad er det for en skole vores børn skal gå i? Hvad er det, vi arbejder hen imod? Hvad er det for et samfund, hvad er det for en verden, vi lever i? Og som vores børn kommer til at leve og agere i?

Vi har lavet en model – Stjernen – som vi tage udgangspunkt i, som vi drøfter, endevender og sætter billeder på, og som vi laver målsætninger og strategi i forhold til.

Stjernen er både symbol for skolen og for hvert eneste barn. Den lyser op i tid og rum og er smuk og synlig sammen med andre stjerner på himlen.

Stjernen (op)lyser på baggrund af kulturen, samfundet, naturen, den viden der findes og skabes og den tro og opfattelse af eksistens, der findes og skabes.

Det gør den, fordi vi eksisterer i sammenhæng med, er dybt afhængige af, har brug for viden om og brug for at forholde os til:

 • Den kultur(er) vi er en del af og en lang række andre kulturer
 • Det samfund vi er en del af og en lang række andre samfund
 • Den natur vi lever i og af og en lang række andre naturforhold
 • Den tro og livsopfattelse vi hver især er præget af og en lang række andre livsopfattelser
 • Den viden der allerede findes, og fortsat ændres og skabes

Alting forandrer sig. Om ikke andet så forandrer opfattelsen af tingene sig. Intet er konstant og alting findes i og foregår i en kompleksitet, en sammenhæng. Derfor er også tiden med i modellen. Skolen skal være opmærksom på tiden. Både på fortiden, nutiden og fremtiden. Derfor skal vi med mellemrum tage skolens mål og visioner op til revision. Er de stadig holdbare, eller skal der forandring til?

Dannelsesmæssigt ændrer vi ikke noget. Skolens opgave er til stadighed at udvikle børnenes

 • Livsmod
 • Livsduelighed
 • Respekt for livet – i alle henseender

Læringsmæssigt er der 3 begreber, som forekommer os at være mere og mere væsentlige i vores globale vidensamfund. Derfor står de centralt placeret i midten af Stjernen. Det er disse kerneprocesser, hele læringen sigter imod:

 1. Børnene skal være sprogstærke - i ord, billeder, musik og kropssprog. Ingen forstår mere, end de har sprog til. Man begriber med sine begreber. Man forstår sin verden, og man skaber sin verden med sit sprog. Skal børnene kunne klare sig – og klare sig godt i en foranderlig verden – er de dybt afhængige af at være sprogstærke, at kunne forstå og formulere sig inden for mange fagområder. Også i musik, billeder, dans og teater. Det er kulturernes sprog.
 2. Børnene skal være kulturstærke - forankret i egen kultur og gode til at læse fremmede kulturer og agere hensigtsmæssigt i dem. Vores børn kommer til at handle og udveksle med folk fra mange lande og kulturer. Folk, som har andre værdier og måder at opfatte tingene på, end man selv er opvokset med. Det gælder selvfølgelig også folk fra forskellige kulturer her i landet.
 3. Børnene skal være skabende - i stand til at se flere løsninger på problemer, få ideer, skabe nyt eller blot nye kombinationer og omsætte det til praksis.

Vigtigheden af at udvikle og nuancere børnenes begreber og sprog i fagene dansk, matematik, naturfag, historie, samfundsfag, engelsk og tysk kan ikke overdrives. Men musikken, billederne og kroppens udtryk er lige så vigtige og for mange børn meget mere ligetil. Her kan vi noget som skole. Her skal vi kunne endnu meget, meget mere. Med disse sprog rækker vi ud i verden, kommunikerer med verden, forstår verden – og os selv, hver især. De bidrager væsentligt til, at børnene bliver sprogstærke. De bidrager væsentligt til, at børnene bliver kulturstærke. De bidrager væsentligt til, at børnene bliver skabende.

På Lilleskolen Odense sigter vi derfor mod et rigt blomstrende liv i leg, musik, billeder, dans og teater.

Og så er der ikke mindst rejserne – til Island, Tyskland og Polen. Der er her, vi virkelig bliver udfordret på evnen og viljen til kulturforståelse, til indsigt og til kommunikation. Og det er her vi oplever, at musikken, billederne, dansen og legen skyder genvej

.

kurve-footer
enteralarmmagnifiercrossmenuchevron-downchevron-right