Søg Kontakt
logo-hvid-med-tekst
logo-sort-uden-tekst
logo-hvid-med-tekst
logo
Det pædagogiske arbejde

Kerneområder

kurve

SFO’en og Klubben er en del af Lilleskolen Odense og har således samme værdigrundlag og dannelsesmål. Der er fem kerneområder, som vi finder særligt vigtige i arbejdet med børnene:

  • Leg
  • Aktiviteter
  • Fællesskab
  • Stemning og miljø
  • Oplevelser

Leg

Børn leger, og børn skal have tid til at lege. Legens formål for barnet ER selve legen. Leg er glæde, lyst, overgivelse, fantasi, hengivelse, selvforglemmelse, udfordring og meget, meget mere.

Barndommen har ret til sin egen lykke, og leg spiller hovedrollen i opvækstens livsindhold. Det er legen, som giver barndommen sin selvstændige mening, siger Jørn Møller i ”Med leg skal land bygges”

Mange børn leger en stor del af den tid, de tilbringer i SFO’en eller Klubben. Legenes udtryk er mangfoldige. Konstruktionslege, regellege, rollelege m.m. Vi må til stadighed være opmærksomme på, at der er gode legesteder. Steder hvor der kan leges stille lege uden for mange forstyrrelser. Steder hvor vilde lege kan udfolde sig. Steder til leg både udenfor og indenfor. Steder til lege med mange børn, steder som kan forandres, alt efter hvad legen kræver. Vi voksne skal altid være ”stilladsbyggere” til børnenes lege. Det vil sige, at vi skaffer klodser, tæpper, spil, biler, dukker, gamle gryder m.m. Nogle gange skal vi også være med til at lege.

Legen er også oplevelsen af fællesskab. Må jeg være med? Det er vigtigt for alle børn at være med i legen. Vi skal være med til at sikre, at alle har nogen at lege med, og at alle kan lege. Børn, som kan lege, vil andre børn rigtig gerne være sammen med. Det kræver flere kompetencer og evner at være god at lege med. At have fantasi til at finde på en leg. At få gode ideer til at videreudvikle legen. At kunne være en rolle eller have en funktion i legen. At
kunne gå på kompromis, for at få legen til at gå videre, overholde de regler der er for lige netop den bestemte leg.

Når børn leger, gør de noget sammen, og de bruger sproget sammen. Sproget er vigtigt, både når børnene er uenige, og når de er enige. Det er vigtigt, når et barn skal fortælle et andet barn, hvorfor legen skal gå netop i den retning. Børn, som har et rigt og varieret sprog, er ofte gode til at finde på, og dermed gode at lege med. Der er mange både personlige og sociale kompetencer i spil blandt børn, som leger godt. Det giver selvværd, når nogen gerne vil være sammen med og lege med én. Måske er det især gennem legen, at venskaberne opstår.

Aktiviteter

SFO’en og Klubben rummer mange muligheder. Børnene kan lege og være sammen med deres kammerater og venner på tværs af klasserne. De kan også lave nogle aktiviteter sammen med de andre børn og de voksne. Aktiviteter som giver mulighed for at være en del af et fællesskab. Vi voksne tilbyder løbende at stå for nogle aktiviteter. De skal være så tilpas forskellige i deres udformning og hele tiden rettes til, så de passer til de børn, vi har.

Det betyder, at aktiviteterne både udfordrer og giver mulighed for mestring. At de retter sig mod udvikling af både grovmotoriske og finmotoriske færdigheder. At der er aktiviteter både ude og inde. Udfordringer for både piger og drenge. Børnene har selv stor indflydelse på aktiviteternes indhold, og fantasien og skaberglæden kan få frit løb. Aktiviteternes form og indhold skal finde deres berettigelse i både at tilgodese processen og produktet som noget, der har værdi. Vi finder det også væsentligt, at aktiviteterne afspejler både årstiderne og de traditioner, vi har opbygget.

Fællesskab

I SFO’en og Klubben gives der mulighed for at være en del af et fællesskab, som går på tværs af klasser og på tværs af alder. Det, at høre til og være en del af fællesskabet, er noget af det vigtigste, vi kan støtte børnene i. Vi vil gerne være med til at lære børnene at være deltagere i åbne, fleksible, anerkendende og mangfoldige fællesskaber. Det gør vi blandt andet ved, at vi voksne er anerkendende over for hinanden og over for børnene. Det er vigtigt, at børnene lærer at vise tolerance og forståelse overfor mennesker, der tænker og oplever anderledes end dem selv. Det er vigtigt, at vi vænner os til at tale om forskellighederne og vores forskellige forståelser frem for at finde den eller dem, der har skylden for, at noget gik galt. Det er med til at give følelsen af fællesskab – vi er sammen om at få noget til at virke! Vi er også fælles om ansvaret, når noget ikke går, som det skal.

Følelsen af fællesskab kan børnene også opleve ved, at de bliver taget med på råd. Det kan gøre sig gældende i forhold til form og indhold både i SFO’en og Klubben. Børnene skal opleve, at deres ideer, holdninger og tanker betyder noget for den måde, vi planlægger deres tid på, og børnene inddrages rigtig meget i, hvad der skal til, og hvad der skal ske, så det bliver ved med at være godt at være en del af fællesskabet i deres fritid.

Fællesskaber er også bundet op på en følelse af, at ”sådan gør vi her”! En måde, vi hører sammen på. Vi omgås på en ordentlig måde. Vi taler ordentligt med hinanden. Trøster, bakker op, giver hinanden plads til både at sige ja og nej. Vi hjælper hinanden, også med oprydning og andre knap så sjove ting. Vi glædes over alt det, der lykkes. At være aktiv i fællesskabet er også at være med til at gøre noget klar til alle de andre børn. Frittermad, klubmad, planlægge en fest for de andre, forberede afslutning for de store, når de skal stoppe i SFO m.m.

Stemning og miljø

Omsorg, fornuftig og anerkendende omgangstone, nysgerrighed og grundlæggende godt humør skal være bærende elementer i den stemning, vi ønsker både børn og voksne skal være omsluttet af. Det hænger blandt andet sammen med tydelige voksne, som ved meget om, hvordan vi sammen får skabt et godt miljø. Vi skal samtidig være gode til at lytte til, hvad børnene tænker om deres tid i SFO’en og Klubben.

Børnene skal vide, hvor de kan finde en voksen, når de har brug for hjælp til det ene eller det andet. De skal også vide, at de kan få hjælpen, når det brænder på. Det kan være hjælp til at løse en konflikt. Hjælp til at spørge, om man må være med i en leg eller hjælp til noget helt tredje.

Vi prioriterer højt at lære det enkelte barn godt at kende. Det er med til at give tryghed. Det fysiske miljø er i høj grad med til at understøtte en stemning. Vi arbejder på at skabe fysiske rum, som appellerer til kreativitet, nysgerrighed, leg, uforstyrrethed, æstetisk nydelse m.m. Rum som kan bruges til mange forskellige ting. Ude-rum og rum inden døre. Rum som kan forandres, når der er brug for det. Det kan være i forbindelse med et værksted af mere grov karakter, eller behovet for et afgrænset område, hvor produkter under opførelse, kan stå urørte i flere dage. Det er rum til de store børn, som skal drikke te og snakke, og rum til de børn som skal lege en god leg.

Oplevelser

Vi arbejder hen imod, at børnene får andre oplevelser end dem, de typisk vil få med deres familie, således at SFO’en og Klubben ikke bare bliver en kopi af det, de i forvejen kender. Meget har vi allerede fået givet i kraft af, at børnene her er sammen med (ofte) mange andre børn, som er forskellige fra dem selv, både hvad angår alder, kultur, interesser og køn. Vi skal være med til at sikre, at børnene får en mangfoldighed af oplevelser.

Vi vil gerne være med til at give børnene nogle oplevelser, som måske bliver skelsættende for dem. Oplevelser som de måske husker resten af deres liv. Det kan være ture i skoleferierne, som af den ene eller den anden grund sætter et aftryk i barnets forståelse af sig selv og egen formåen. Det kan være ture sammen med mange andre børn til åbning af en udstilling med tale, rundvisning og afsluttende kage! Den fisketur, hvor man fanger sin første fisk eller en tur i skøjtehallen sammen med ens gode kammerater. Eller bare den oplevelse det er at tage på tur ”ud i det blå” sammen med de andre børn, som også skal være i SFO i ferien.

kurve-footer
enteralarmmagnifiercrossmenuchevron-downchevron-right