Søg Kontakt
logo-hvid-med-tekst
logo-sort-uden-tekst
logo-hvid-med-tekst
logo
Lilleskolens fagbeskrivelse for madkundskab

Madkundskab - fagbeskrivelser

kurve

Kost, krop og samfund

Slutmål

 • Eleverne skal kunne arbejde praktisk med tilberedning af mad og servering
  • a. Kolde retter (smørrebrød, salater mv.)
  • b. Varme retter
  • c. Bagværk
  • d. De skal gøre sig erfaringer med og forholde sig til
   • smag og æstetik
   • tradition og kultur
  • e. De skal kende og forstå substansen i køkken- og fødevarehygiejne
  • f. De skal kende og forstå substansen i forskellige former for lagring af fødevarer
 • Eleverne skal kunne planlægge og foretage indkøb ud fra en vurdering af aktuelt relevante perspektiver:
  • a. Praktiske forhold (antal spisende, køkkenfaciliteter, vareudbud, transportmuligheder, opbevaringsmuligheder, …)
  • b. Varernes kvalitet og oprindelse, herunder vurdering ud fra varedeklaration og mærkning c. Sundhed
  • d. Økonomi
  • e. Miljø, resurser og etik (samfund)
 • Eleverne skal have viden om og kunne forholde sig reflekterende og kommunikativt til
  • a. Ernæring og sundhed (vitaminer, mineraler, proteiner, fedt og kulhydrater)
  • b. Kost og motion (forbrænding, kredsløb, muskler og knogler)
  • c. Kost og livsstil (sundhedsfremmende/sundhedsskadelig livsstil)
  • d. Kost, sundhed og levevis set i et samfundsmæssigt, kulturelt, geopolitisk og historisk perspektiv
  • e. Bæredygtig husholdning set i et samfundsmæssigt, kulturelt, geopolitisk og historisk perspektiv

Undervisningen

Lejrskoler og rejser samt besøg fra udlandet

 Alle klasser er på lejrskole hvert år.

a. Indskolingen

 • Planlægning af måltiderne på lejrskolen
  • Deltagelse i madlavning og øvrige praktiske gøremål i fællesskab med de voksne

b. Mellemtrinnet 

 • Planlægning, indkøb, madlavning, rengøring mv. i fællesskab med de voksne

c. Overbygningen

 • Flere gange i løbet af de tre år i overbygningen er eleverne ansvarlige for planlægning, indkøb, madlavning og rengøring/hygiejne. Dette varetages især på vores rejser, lejrskoler og genbesøg.
 • Eleverne bor privat i Tyskland og Polen og møder her andre madkulturer. 
 • Eleverne får besøg af de tyske og polske venskabsklasser og er værter ved fællesspisninger på Lilleskolen.

2. Tværfaglig undervisning

 1. Indskolingen
  1. Besøg i Jernalderlandsbyen
 2. Madlavning og brødbagning
 3. Mellemtrinnet
  1. Tværfagligt med engelsk
 4. Kost og levevis i England
 5. Overbygningen
  1. Tværfaglig med engelsk
 6. Kost og levevis i USA

3. Fællesemner for hele trinnet

 1. Indskolingen 

Indskolingen har 2 fællesemner á 1,5 uge pr. år. I eksemplerne herunder er kun medtaget det indhold, som er relevant i forhold til fagområdet Kost, krop og samfund.

Eksempler inden for en 3-årig periode

 • Olympiade
 • Muskler og knogler
 • Græsk madlavning
 • Teori om kost
  • Krop og sundhed 
   • Hvad er sund mad og hvad er usundt?
   • Tilberedning af sund mad og fællesspisning
   • Hvordan styrker man knogler og muskler?
   • Sportsaktiviteter med måling af puls
  • Fugle
 • Slagtning af høns
  • Hygiejne og salmonellabakterier
  • Tilberedning af hønsekødsuppe
  • Fællesspisning
 • Ulandskalenderen –Papua
  • Madlavning efter opskrifter fra Papua
 • Gamle dage
  • Bygning af små ovne af ler. Der fyres op forneden og steges pandekager foroven.
 • Mellemtrinnet 

Mellemtrinnet har flere fællesemner og trindage på tværs af trinnet hvert år. Der i blandt Grøn Uge, hvor der hvert år arbejdes med mad fremstillet over bål.

Der bliver arbejdet med det indhold, som er relevant i forhold til fagområdet Kost, krop og samfund.

Kost og sundhed

Temaet gentages hvert år, dog med forskellig perspektivering, da det er fælles for de 3 årgange på trinnet. Et eksempel: 

Kost og bevægelse:

o Madlavning, sund mad – praktisk og teoretisk

o Fast food – varedeklarationer, protein, fedt og kulhydrater

o Slik og søde sager – varedeklarationer, sukker og tilsætningsstoffer

o Krop og bevægelse – praktisk og teoretisk (muskler og forbrænding)

Historisk, samfundsfagligt, kulturelt eller geografisk emne

Årligt tilbagevendende med fokus på forskellige temaer, da det er fælles for de 3 årgange på trinnet. Et eksempel:

Middelalderen:

 • Praktisk fremstilling af ”middelaldermad”
 • Teoretisk: Kost og sundhed i middelalderen

Grøn uge

En uge på Hollufgård eller i naturen hvert år med forskellige temaer, dog altid:

o Mad over bål. Fx pandekager tilsat smag fra skoven: brændenælder, skvalderkål, brombær …

c. Overbygningen

Mennesker og tro

Temaet er bredspektret og indeholder bl.a.:

o Forskellige kulturers kost og levevis, herunder praktisk madlavning i samarbejde med kvinder fra forskellige kulturer

4. Naturfag, 

Naturfag på Lilleskolen Odense rummer de væsentligste teoretiske områder af Kost, krop og samfund jf. fagbeskrivelsen for naturfag på Lilleskolens hjemmeside:

 1. Indskolingen
  1. Hovedområde 6: Mennesket 
   1. Kroppen, ydre og indre dele
  1. Hovedområde 7: Kost og ernæring
   1. Stege, koge, sylte og bage i praksis
  1. Hovedområde 10: Samfund og miljø
   1. Dansk landbrug: afgrøder, husdyr, produkter

o Affald og genbrug

 • Mellemtrinnet 
  • Hovedområde 6: Mennesket
   • Åndedræt og fordøjelsessystemet. Sund levevis
   • Vigtige organsystemer, bl.a. kredsløbet
   • Kredsløb og motion
   • Menneskets forskellige levevilkår forskellige steder på jorden
  • Hovedområde 7: Kost og ernæring
   • Andre kulturers levevis vs. Vores
   • Kost og motion
   • Kost og livsstil
 • Overbygningen
  • Hovedområde 6: Mennesket
   • Kroppens ydre og indre fysiologi og funktion
   • Biologiske baggrunde for sundhedsproblemer, herunder livsstil og motion
   • GMO – etik, risici og fordele
 • Hovedområde 7: Kost og ernæring
  • Kroppens energiomsætning: opbygning, nedbrydning og anvendelse af fedt, proteiner og kulhydrater i kroppen
   • Fødevareproduktion vha. gæring, katalyse og konservering.
   • Tilsætningsstoffer, sprøjtet, beriget og bestrålet mad

§ Hovedområde 10: Samfund og miljø

 • Industrilokaliseringen i verden i forhold til råstoffer, transport og markeder. Ressourceforbrug, miljø og affaldsmængde. Råvareproduktionens og naturgrundlagets sammenhæng i et område. Dyrkningsmønstre og indflydelse på miljø og naturforholdene. Bæredygtig udvikling og naturforvaltningen. Rige og fattige regioner.
 • Miljømæssige konsekvenser og sundhedsproblemer i forbindelse med samfundets forbrugsmønstre og udnyttelse af naturgrundlaget
 • Levestandard: erhverv, økonomi, levevilkår, levevis, værdier og normer. 
    kurve-footer
    enteralarmmagnifiercrossmenuchevron-downchevron-right