Søg Kontakt
logo-hvid-med-tekst
logo-sort-uden-tekst
logo-hvid-med-tekst
logo
Lidt om skolens historie

Historie

kurve
indhold

Lilleskolen Odense hed oprindelig Stærmose Lilleskole og havde til huse i en gammel forskole ude på landet i Tommerup. Den blev startet i 1974 af en forældregruppe, som ønskede noget andet for deres børn end det, de mente datidens folkeskole kunne give dem. For de forældre, som boede i Odense, og dem var den en hel del af, drejede det sig om plads til at røre sig, lys og luft, plads til at klatre og grave huller eller se på bier og blomster. Det drejede sig om, at børn skulle have en god barndom som børn - det var en af grundene til, at man valgte at placere skolen ude på landet. Men samtidig var det også meget, meget vigtigt, at børnene ikke skulle trækkes gennem den stivnede folkeskole, der opdrog til kapitalisme og borgerlige dyder, der fratog børnene ethvert initiativ og engagement og forhindrede dem i at se verden, som den virkelig var.

Dette kunne mange unge venstrefløjsforældre samles om. De boede i byen, de boede i kollektiver rundt om på landet. De var politisk aktive. De var medlemmer af nogenlunde de samme politiske partier og aktive i
græsrodsbevægelser. Mange spillede folkemusik eller rock, malede, skrev, lavede teater i stort eller småt, og de gik i hvert fald alle til koncerter. De var kreative og eksperimenterende, de var modige, de ville noget og de havde energien. De lavede en god skole, som de holdt af, som børnene holdt af og som lærerne holdt af. Det var over hele linjen vores skole.

Hen igennem firserne ændrer tingene sig. Færre forældre og ansatte har været med helt fra starten og selv de, der har, er vel også påvirket af de nye tider. De politiske slagord runger knap så højt mere, selv om skolen stadig i det store og hele bekender kulør. Folkeskolerne i byen er blevet langt bedre, end de var i halvfjerdserne, og folk er ikke mere så tilbøjelige til at sende deres små børn ud på en times buskørsel for at komme i skole. Det så lidt sort ud for Lilleskolen, men vi troede stadig på, at vi kunne lave skole, som var til glæde for mange børn. Vi besluttede derfor at flytte skolen ind til Odense i sommeren 1991.

Efter de første meget arbejdsomme og nøjsomme år i de nye omgivelser lykkedes det at få fodfæste i byen og dermed overskud til tanker og ideer om skolen. Hvad var det vi ville? Hvad er en god børneskole?

Der er sket store forandringer siden de gamle formål blev skrevet. Politiske, teknologiske og i mange forskellige henseender kulturelle forandringer i såvel det danske samfund som i Europa og resten af verden. Det påvirker selvfølgelig tanker, holdninger og ideer både hos de ansatte og forældrene. Den nye tid har samtidig givet en langt bredere sammensætning af forældrekredsen på Lilleskolen. Derfor var det meget spændende i 1995 at starte drøftelser om nyt grundlag for skolen. Det blev en givende proces med tid til diskussioner, tid til ordkløveri og tid til at tænke sig om.

Selv om forældrene og personalet i deres holdninger og livsstil ikke er nær så homogene som i gamle dage, er der alligevel meget stor enighed om, hvad vi ønsker for og vil med børnene. Dét er selvfølgelig også forudsætningen for, at samarbejdet på en fri grundskole kan bære frugt. Derfor må vi af nye forældre forvente, at de i det væsentlige er enige i skolens pædagogiske grundlag.

Meget er ændret i tidens løb. Men tanken om den gode barndom og det gode liv - hvor man knytter betydningsfulde venskaber, er opmærksom, engageret og aktivt deltagende både i forhold til sit eget liv og i forhold til gruppen eller på længere sigt samfundet. Et liv, hvor man oplever og udtrykker sig, ikke blot i ord, men også i musik, krop og billeder. Et liv med leg og rejser i såvel fantasiens som den store virkelige verden. Tanken om at lave sådan en skole har været bærende igennem hele Lilleskolens historie.

kurve-footer
enteralarmmagnifiercrossmenuchevron-downchevron-right