Søg Kontakt
logo-hvid-med-tekst
logo-sort-uden-tekst
logo-hvid-med-tekst
logo
Politiker på Lilleskolen

Politikker

kurve

Rygepolitik

 1. Det er ikke tilladt for hverken ansatte, elever, forældre eller gæster at ryge
  1. I skolens åbningstid
  2. I forbindelse med arrangementer, hvor børn og unge deltager
 2. Rygning i øvrige tidsrum og situationer
  1. På lejrskoler er det kun tilladt at ryge efter ”fyraften”, hvor børn og unge ikke er til stede
  2. På pædagogiske dage og til arrangementer uden børn på Lilleskolen er det kun tilladt at ryge udendørs
 3. Anvendelse af snus og e-cigaretter sidestilles med rygning
 4. Overtrædelse af skolens rygepolitik medfører påtale. Såfremt en medarbejder gentagne gange overtræder rygeforbuddet, kan det få konsekvenser for ansættelsesforholdet.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 26.8.2019

Alkoholpolitik for medarbejderne på Lilleskolen Odense

 1. Det er ikke tilladt for medarbejderne at drikke alkohol eller at være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden.
 2. Præciseringer og undtagelser fra pkt. 1):
  1. På lange lejrskoler og rejser med vagtplaner skelnes der mellem arbejdstid og fritid. Hvis fritiden tilbringes sammen med eleverne, er det ikke tilladt at drikke alkohol eller at være påvirket af alkohol eller andre rusmidler
  2. Til fester på skolen, hvor forældrene deltager sammen med deres børn, er det tilladt at nyde en enkelt genstand.
  3. På pædagogiske dage og til arrangementer uden børn på Lilleskolen er det tilladt at nyde en enkelt genstand.
 3. Overtrædelse af skolens alkoholpolitik medfører påtale. Hvis en medarbejder gentagne gange overtræder skolens alkoholpolitik, kan det få konsekvenser for ansættelsesforholdet.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 26.8.2019

Sponsorpolitik

principper og retningslinjer for samarbejde med sponsorer

Formål med sponsorstøtte

 • Lilleskolen opnår større økonomisk råderum, der sikrer børnene bedre og bredere rammer i den daglige undervisning

Potentielle aktiviteter hvor sponsorstøtte kan bringes i spil

 • Enkeltarrangementer
 • Projekt forløb
 • Undervisningsmateriale
 • Anlæg og byggeri
 • Ressource personer (ex. huskunstner-ordningen)
 • Rejser og lejrskoler

Kriterier for sponsorstøtte

 • Sponsorstøtte må ikke blande sig i Lilleskolens mål, værdigrundlag og pædagogiske linje. Undervisningsmateriale skal for eksempel vælges af Lilleskolens lærere. Mange lærebøger er holdningsprægede, hvilket betyder at lærerne/skolen har et ansvar for at gøre børnene bevidste om, at de skal forholde sig kritisk til tingene.
 • Virksomheder indenfor tobak, alkohol og medicin er ikke hensigtsmæssige som sponsorer under hensyntagen til skolens mål om ”Bedre sundhed”.
 • Sponsorstøtte må ikke skabe afhængighed for Lilleskolen ift. drift – sponsorstøtte skal give ekstra

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 24. februar 2009

kurve-footer
enteralarmmagnifiercrossmenuchevron-downchevron-right