Søg Kontakt
logo-hvid-med-tekst
logo-sort-uden-tekst
logo-hvid-med-tekst
logo
Vision, værdier, mål og handlinger

GDPR

kurve

Persondatapolitik

 1. Kontakt til den dataansvarlige
  Lilleskolen Odense er den dataansvarlige og kan kontaktes på telefon nummer 66132028 samt på
  mail kontor@lilleskolenodense.dk
  Skolens CVR. nr. er 50835510
 2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
  Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af friskoleloven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs indmeldelse på skolen for at kunne søge statstilskud.
 3. Kategori af personoplysninger
  Vi behandler hovedsageligt kun almindelige personoplysninger, men i nogle tilfælde også følsomme personoplysninger. Nedenfor angives eksempler inden for hver kategori. Almindelige personoplysninger for elever: navn, adresse, CPR nr. og UNI-login Øvrige almindelige personoplysninger for elever: tidligere skole/børnehave, fravær, lærerudtalelser, evalueringer, testresultater, karakterer og foto Almindelige personoplysninger for forældre: navn, adresse, tlf.nr og forældremyndighed
  Følsomme personoplysninger for elever: Helbredsoplysninger, rapporter fra talepædagog, psykolog m.fl. Følsomme personoplysninger indhentes og behandles kun efter forældrenes konkrete samtykke hertil.
 4. Modtagere eller kategori af modtagere
  Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender personoplysninger, som vi har om elever og forældre.
  Dog videregiver vi personoplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom. Skolen videregiver endvidere personoplysninger til eksterne leverandører i forbindelse med anvendelse af såvel administrative som undervisningsmæssige programmer (Se pkt. Databehandlere) Disse eksterne leverandører behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af den databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.
 5. Opbevaring af personoplysninger
  Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området (Se pkt. Opbevaring af personoplysninger). Overordnet opbevarer vi kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. De følsomme personoplysninger samt de i punkt 3 nævnte øvrige almindelige personoplysninger slettes, når eleven forlader skolen. Eksamensbeviset er vi dog forpligtet til at gemme
  Lilleskolen Odense, Blåbærvej 43-45, 5260 Odense S, Tlf. 66 13 20 28, kontor@lilleskolenodense.dk, www.lilleskolenodense.dk
 6. Retten til at trække samtykke tilbage
  Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for
  tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 7. Dine rettigheder
  Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger.
  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger. Ret til berigtigelse Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet. Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Ret til at transmittere Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
 8. Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Opbevaring af personoplysninger

Ansatte:
Personoplysninger om ansatte findes i lønsystemet på én stationær computer på kontoret, i Jottacloud (backup), i aflåst arkivskab og i ringbind på kontoret. På skolens intranet ligger navn, adresse og tlf.nr. på de ansatte samt deres mailadresse, såfremt de selv har lagt den ind.
Elever:
Personoplysninger om elever opbevares i elevsystemet på én stationær computer på kontoret, i Jottacloud (backup), på skoleleders computer, i ringbind og i aflåst arkivskab på kontoret. Derudover findes almindelige personoplysninger på skolens intranet. Infolister med børns og forældres navne, adresser og telefonnumre findes i 3 telefonbøger i papirformat placeret på lærerværelset og kontoret. I SFO’en og klubben findes tillige holdlister i papirformat med tilsvarende personoplysninger. Efter instruks behandles almindelige personoplysninger midlertidigt på relevante læreres computere.
Forældre:
Personoplysninger om forældre opbevares i elevsystemet på én stationær computer på kontoret, i Jottacloud (backup), på skoleleders computer, i ringbind og i aflåst arkivskab på kontoret. Infolister med børns og forældres navne, adresser og telefonnumre findes i 3 telefonbøger i papirformat placeret på lærerværelset og kontoret. I SFO’en og klubben findes tillige holdlister i papirformat med tilsvarende personoplysninger.
Forældre og børn på venteliste:
Personoplysninger om forældre og børn på venteliste opbevares på én stationær computer på kontoret, i Jottacloud (backup) og i ringbind på kontoret.
Bestyrelsen:
Personoplysninger om bestyrelsen findes på skolens hjemmeside, på skolens intranet, i adressebog i papirformat på kontoret, i regnskaber, lånedokumenter mm

kurve-footer
enteralarmmagnifiercrossmenuchevron-downchevron-right