Søg Kontakt
logo-hvid-med-tekst
logo-sort-uden-tekst
logo-hvid-med-tekst
logo
Livet og hverdagen på Lillskolen Odense

Skolen

kurve

Lilleskolen Odense er en livskraftig fri grundskole, hvor:

 • Børnene oplever, at de er en del af skolens fællesskaber
 • Børnene udvikler livsmod, livsduelighed og respekt for livet
 • Børnene bliver sprogstærke, kulturstærke og skabende inden for alle skolens fagområder
 • Ord og billeder, leg og bevægelse, sang og musik, dans og drama er levende i hverdagen

Derfor skal skolens værdier leves hver dag blandt børn og voksne:

 • Viljen til at fejre livet
 • Viljen til at anerkende hinanden som ligeværdige
 • Viljen til at drage omsorg for hinanden og være nærværende
 • Viljen til stadigt at søge indsigt og forståelse
 • Viljen til at gå efter de bedste løsninger

Indskolingen

Tekst kommer snart

Mellemtrinet

Velkommen til Mellemtrinet

På mellemtrinnet lægger vi vægt på :

 • Sammenhold, samvær og samarbejde.

Vi har et fælles ansvar for at skabe mellemtrinnet, så det er et sted hvor:

 • Det er rart at være for alle.
 • Alle bliver hørt og set.
 • Alle kan hygge sig med sine kammerater.
 • Alle passer på hinanden.
 • Klasserne samarbejder på tværs.

Indhold:
• Timerne, indesko
• Spisning, frikvartererne • Samling
• På cykel med mellemtrinet • Dukseordninger
• Penalhus, computere, telefoner, tablets • Efter skole, klubben
• Lejrskoler

Timerne:

 • Alle børn kommer til tiden om morgenen. De går også til time, når pausen er slut.
 • Vi bruger stillesignalet, når der skal være ro
 • I timerne arbejder vi både i klasserne og på fællesarealerne. Vi hjælper hinanden med, at der er god arbejdsro alle steder.

Indesko:

 • Det er en rigtig god ide, at børnene har indesko med.
 • Børnene skal nemlig tage deres sko af i gul garderobe i vinterhalvåret, og desuden i sommerhalvåret når det er vådt vejr.

Spisning

 • Der afsættes tid i slutningen af 2. modul til at spise madpakke, eventuelt også slutningen af 1. modul. Børnene skal sidde på deres plads, når de spiser. Imens samles op på timens indhold, gives beskeder, læses højt eller andet. Som udgangspunkt spiser og drikker børnene ikke i timerne uden at have fået lov.
 • Der sprittes af eller vaskes hænder før spisning.

Frikvartererne:

 • Alle børn er ude i alle pauser. Hvis det er rigtig dårligt vejr, vurderer mellemtrinets lærere, om børnene må blive indenfor.
 • Bolde, skateboard, rulleskøjter o. lign. må kun bruges udendørs.
 • Børnene bruger ikke bruge mobiltelefon, computer og tablets i frikvartererne.
 • Alle fællesarealer er aflåst i frikvartererne.

Samling:

 • Der er samling for alle i hallen, når klokken ringer kl. 11.35. Mandag, onsdag og fredag er det for hele skolen. Tirsdag og torsdag er det for mellemtrinet. Hvis samlingen er aflyst, går børnene i stedet til time 11.35.
 • Læreren/vikaren sidder sammen med den klasse, man skal have efter samling. Trinets lærere sørger for, at børnene bliver hentet til samling.
 • Alle deltager aktivt i samlingerne. Det betyder at man lytter til beskeder, synger med på sangene og reagerer på stillesignalet, når lærerne bruger det.
 • Når samlingen er slut, går man roligt tilbage til sin klasse og sætter sig på sin plads. Timen er jo i gang.

På cykel med mellemtrinnet:

 • På mellemtrinet tager vi på cykelture. Det kan være klassevis eller hele trinet sammen.
 • Vi cykler alle sammen med cykelhjelm.
 • Vi cykler oftest klassevis, og børnene overhaler aldrig hinanden.

Dukseordninger:

 • Hver klasse har sin egen dukseordning. Det er den sidste lærer i klassen, den pågældende dag, der har ansvaret for at duksene får fejet, tørret borde og tavle af i klassen og tømt skraldespand og papirspand samt oprydning på fællesområderne.
 • klasse har oprydning i garderoben, 5. klasse har oprydning på glasgangen og 4. klasse har toiletter.
 • Grupperum og glasgang ryddes op løbende efter brug.
 • Fredag skal alle børn rydde op på deres garderobeplads. Op til ferier tømmes garderoben.

Penalhus:

 • Penalhuset skal indeholde: blyanter, viskelæder, blyantspidser, tuscher/farver, lineal, vinkelmåler, passer, limstift, saks

Computere, mobiltelefoner og tablets:

 • Alle børn på mellemtrinet har deres egen computer, oplader og hovedtelefoner med i skole hver dag.
 • Mobiltelefoner afleveres ved skoledagens start i “mobilhotellet” i klasserne. Mobilhotellerne opbevares i aflåst skab.
 • Computeren er et arbejdsredskab.
 • Børnene må ikke spille og anvende sociale medier i skoletiden.
 • Børnene skal altid bede om lov til at ringe eller skrive.
 • Børnene må kun tage billeder, optage lyd eller video af andre, når de har fået lov af læreren og de pågældende.
 • I timerne må telefonen bruges som redskab, hvis man har fået lov af en lærer.

Hvad skal børnenes computer kunne?

 • En Windows baseret PC eller en Mac med macOS Det anbefales, at maskinen har en skærm pa 12-14 tommer
 • Chromebooks kan ikke bruges på Lilleskolen, da vi har valgt Office 365 som vores løsning..
 • Vi forventer, at eleverne møder i skole med en maskine, som er opladet, opdateret og velfungerende, så skolearbejdet ikke besværliggøres af tekniske problemer.

Efter skole:

 • Skal børnene enten gå I klub eller gå hjem.. De må gerne vente på skolen, hvis de går i musikskole.

Klubben:

 • Når børnene får fri fra skole, skal de udenfor i 15 min.
 • Når børnene får fri fra skole, har de mulighed for at ringe til deres forældre eller få lavet en legeaftale. Dette har de 15 min. til.
 • Børnene må ikke bruge deres telefoner i klubben, medmindre det er spilledag eller andet er aftalt med en voksen. Hverken til at spille med eller til at høre musik på.
 • Børnene må ikke spille bold, bruge udendørs redskaber, eller løbe på gangene. Dette foregår udenfor.

Lejrskoler:

 • I 4. og 5. klasse besøger vi andre skoler i Danmark. Vi bor på skolerne og oplever nærområdet.
 • I 6. klasse rejser vi til Island, hvor vi besøger vores venskabsskole i Akranes. Børnene bor nogle dage hos de islandske familier. Inden vi rejser hjem, har vi nogle dage i Reykjavik, hvor vi bor sammen.

Overbygningen

SFO

Dagens rytme i SFO’en
Vi åbner klokken 7.00 med ”morgenfritter” frem til 8.15, hvor skolen starter. De børn, som går i morgenfritter, skal afleveres i hovedbygningen, hvor der er en pædagog til at tage imod dem. Ommorgenen er der mulighed for at spille et spil, snakke eller bare sidde og vågne op. Vi tilstræber en stille og rolig start på dagen for de børn, som kommer tidligt. Hvis der er børn, som ikke kan nå at spise morgenmad hjemmefra, kan degøre det i SFO’en. Det skal de selv have med.

Når klokken er 8.00, går ”morgenåbneren” på indskolingsgangen. Nu begynder der også at komme børn der, så der skal være en voksen til at tage imod. Efter skoletid er der igen åbent i SFO’en. Alle børnene skal efter skoletid være udenfor et kvarters tid. Dette er både for at lave et ”break” mellem skoletid og SFO-tid, og også for at de børn, som har pligter i klasserne, kan få plads til at gøre deres job. Derefter går det løs meddet, som foregår sådan en eftermiddag.

Eftermiddagen er den tid, børnene har til at lege, til at være sammen med kammeraterne og vennerne, og til at væremed i de aktiviteter, de har lyst til at deltage i. SFO’en lukker klokken 16.30 ugens fire første dage. Fredag klokken 16.00.

Aktiviteter
Udbuddet af aktiviteter afhænger dels af, hvad vi voksne er gode til og dels af, hvad vi fornemmer, børnene interesserer sig for. Vi tilstræber over tid at have varierede aktiviteter, så der er noget for:

 • De børn som holder af at være udendørs.
 • De børn som holder af at sidde og tegne/lave perler/spille spil
 • De børn, som gerne vil slå sig løs i hallen
 • De børn, som er vilde med at gå i billedkunst og så videre og så videre.

Hver dag tilbereder vi ”frittermad”, og der er næsten altid børn, som gerne vil være med til at forberede den. Det er
også en aktivitet. De aktiviteter, vi sætter i gang, lukkes ofte ned klokken 14.45. Så skal vi nemlig gøre klar til at spise frittermad. Alle skal hjælpe med at rydde op, både ude og inde, og klokken 15.00 er vi klar til at spise.

Frittermad
Frittermaden er et helt fast punkt i dagens program. Når vi spiser, sidder alle ned. Der bliver både delt mad rundt og sagt værsgo, og vi voksne vil have, at spisningen foregår på en god og rar facon. Derfor beder vi også om, at
forældrene henter børn enten før eller efter frittermad.

Fredagssedlen
SFO’en har indlæg på Fredagssedlen omtrent hver anden uge. Det er ikke muligt at skrive om alt, der sker i løbet af en uge, men vi vil gerne give forældrene nogle stikord, så man derhjemme kan tale videre om børnenes dag i både skole og SFO.

Ferier
I skoleferierne holder vi åbent fra klokken 7.00 – 16.30. Fredag dog til klokken 16.00. Ugerne 28,29 og 30 holder vi
sommerferielukket. Mellem jul og nytår og dagen efter Kr. Himmelfartsdag er SFO’en lukket. Derudover holder SFO’en lukket mandag, tirsdag og onsdag før Skærtorsdag. Skolebussen kører ikke i ferierne.

Samarbejde
I skoleferierne holder vi åbent fra klokken 7.00 – 16.30. Fredag dog til klokken 16.00. Ugerne 28,29 og 30 holder vi
sommerferielukket. Mellem jul og nytår og dagen efter Kr. Himmelfartsdag er SFO’en lukket. Derudover holder SFO’en lukket mandag, tirsdag og onsdag før Skærtorsdag. Skolebussen kører ikke i ferierne.

Skolebussen
Det er muligt at benytte skolebussen til og fra skole. Hør nærmere om ruten på kontoret. Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kører skolebussen hjemad kl. 15.30. Om fredagen kører den kl. 15.00. Det er forældrenes ansvar, at give skolen/SFO’en besked om, hvorvidt ens barn skal med skolebus eller ej. Børn med grønt buskort må stå af bussen uden voksne til at tage imod. Børn med rødt buskort skal hentes ved stoppestedet, hvor destår af på hjemturen. Hvis der ikke er voksne til at hente de børn, som har rødt buskort, kører de med til bussens
endestation, og så skal de afhentes der efter aftale med chaufføren. De børn, som benytter bussen, skal kunne siddestille og roligt på deres sæde under kørslen.

Klubben

Klubben er Lilleskolens fritidstilbud for børn i 4. – 6. klasse og er en naturlig forlængelse af fritidsordningen, som børnene kender fra deres tid i børnehaveklasse – 3. klasse.

Klubben åbner, når skoledagen er slut. Eftermiddagen er den tid, hvor børnene kan lege, har god tid til at være sammen med kammeraterne og vennerne og til at være med i de klubaktiviteter, de har lyst til. Nogle aktiviteter melder børnene sig til på forhånd (en fisketur, klubband mv.). Andre aktiviteter (kreativt værksted, hal-aktiviteter, madlavning, indkøb mv) er åbne og kræver ikke tilmelding.

Hver dag tilberedes og serveres klubmad, som er et lille let måltid/snack. Børnene er med i processerne omkring tilberedning og deltager også i indkøb og planlægning.

I det hele taget lægger vi stor vægt på, at børnene er medvirkende til at skabe Klubbens rammer og indhold. Således udformes en månedlig aktivitetsplan, som både børn og voksne har indflydelse på. Oftest er der et ugentlig tilbud om en tur – til fods, på cykel eller i bus.

Samarbejdsparterne vil ofte se tingene fra vidt forskellige vinkler - barn/voksen, lærer/forældre, skoleleder/bestyrelse osv. Skal samarbejdet lykkes, og det bedste resultat nås, er det uhyre vigtigt, at det sker i gensidig respekt og forståelse for de særlige forudsætninger og indsigt, det ansvar og de opgaver, som de aktuelle deltagere i samarbejdet har.

kurve-footer
enteralarmmagnifiercrossmenuchevron-downchevron-right