Søg Kontakt
logo-hvid-med-tekst
logo-sort-uden-tekst
logo-hvid-med-tekst
logo
Lilleskolen

Særlige indsatser

kurve
indhold

Meget godt nyt næste skoleår

En gang imellem må man tage de kritiske og kreative briller på og se godt efter. Er der noget i skolens praksis – i børnenes oplevelse af skoledagens liv og læring, i det faglige samarbejde, i undervisningen, i prioriteringen af fag mm. – som kalder på et eftersyn og måske nytænkning.

Den undersøgelse havde lærerne, pædagogerne og jeg sat os for at give et skud i dette skoleår.
Hvad kan gøres bedre og i givet fald hvordan?
Vi har i personalegruppen udpeget nogle områder, som kalder på forandring eller en særlig indsats. Dem har vi fremlagt for bestyrelsen, som til vores glæde bakker op om initiativerne.

De nye tiltag i det kommende skoleår:
1) Indskolingen får drama på skemaet med 1 modul om ugen.
2) Mellemtrinet får håndværk og design fra 5. klasse
3) Mellemtrinet får kortere skoledage flere dage om ugen
4) Alle klasser får timer med tolærerordning og co-teaching
5) Overbygningen får kortere skoledag én dag om ugen
6) Overbygningen får mulighed for at vælge nyt linjefag hvert år

Ad 1)
Drama er et af vores musiske fag, som bliver til linjefag i overbygningen. Der har derfor i flere år været et stærkt ønske om at indføre drama som fag i indskolingen, lige som det er på mellemtrinet, og således ligestille det med musik og billedkunst. Det gør vi nu ved at veksle et af danskmodulerne i 1., 2. og 3. klasse til drama. I de seneste år, hvor Katrine har været dansklærer i indskolingen, har det været afprøvet med succes. Som uddannet dramalærer så Katrine store potentialer i at inddrage netop drama i danskundervisningen. De gode erfaringer udbreder vi nu til alle 4 indskolingsklasser med en dramalærer på faget.

Ad 2)
Eleverne i 8. klasse skal fra dette skoleår til eksamen i et praktisk-musisk fag. Det kan være musik, billedkunst eller håndværk og design. For at frede linjefagene, som fortsætter i 9. klasse, hvor de afsluttes med et afgangsprojekt, har vi på Lilleskolen valgt, at alle elever får håndværk og design og går til eksamen i det. Vega var de første, og de gennemførte deres eksamen med bravour i januar. Det var en rigtig god oplevelse for eleverne – og for lærerne med.
Håndværk og design er et fantastisk fag, som giver plads til både kreativitet, materialekendskab, forståelse af bæredygtighed og håndværk. Netop arbejdet med, respekten for og glæden ved håndværket er et fint og nødvendigt modspil til den allestedsnærværende digitalisering.
Vi indfører nu faget fra 5. klasse med 1 modul om ugen. Det tager lidt tid fra de øvrige praktisk-musiske fag, men med i alt 6 moduler om ugen som hidtil er fagpakken godt dækket ind.

Ad 3)
I forlængelse af folkeskolereformen i 2014 øgede vi undervisningstiden på mellemtrinet med 1 modul om ugen. Mere undervisning – dygtigere børn! Vi ser bare ikke, at det er mængden af timer, som giver de gode resultater, hverken på læring eller trivsel. Skoledage til kl.14:30 er udmattende for mange af børnene, og humøret kan være svært at holde oppe.
Vi har derfor besluttet, at de ”lange dage” fra næste skoleår slutter kl. 14:00 og består af 3 moduler á 5 kvarter plus en lektion á 3 kvarter. Som følge heraf får klubben forlænget sin åbningstid med 30 minutter mandag, onsdag og fredag. Det er heller ikke dårligt.

Ad 4)
Det, vi ved, virker i undervisningen, både fagligt og socialt, er ikke blot to lærere i klassen, men to lærere som har forberedt undervisningen sammen og bruger begges faglige og pædagogiske viden og kompetencer i undervisningen (co-teaching). Vi har prøvet det mange gange, nogle mere end andre, men vi har ikke som skole haft det som en målrettet og tilrettelagt indsats for alle. Fra næste skoleår bliver den nedsatte skoletid erstattet af faglig undervisning med co-teaching. Derudover indfører vi co-teaching i sammenhæng med specialundervisning, pædagogernes deltagelse i undervisningen, ordblindeundervisning, trivsel, læsevejledning, matematikvejledning og linjefagene.

Ad 5)
Realisering af co-teaching forudsætter, at der i praksis skaffes tid til fælles forberedelse på et tidspunkt, hvor hjernerne er friske. Derfor slutter undervisningen på hele skolen hver tirsdag kl. 13:00. Det betyder en nedgang i undervisningstid for 7. og 8. klasse på 1 modul om ugen. Som ovenfor nævnt erstattes den nedsatte undervisningstid med co-teaching i samme antal timer.

Ad 6)
I 7., 8. og 9. klasse er der linjefag på tværs af klasserne i 2 moduler om ugen. Eleverne vælger ét af fagene: musik, drama, billedkunst & design eller idræt og har hidtil haft det samme fag i alle 3 år.
Fagene tilrettelægges fortsat som treårige undervisningsforløb, så eleverne kan fordybe sig inden for ét fag. Det nye er, at eleverne kan vælge nyt linjefag hvert år og således sammensætte et uddannelsesforløb i deres egen kombination af musik, drama, billedkunst & design og idræt. Der tilføjes særlige kurser, hvor bl.a. film og digitale medier indgår. I forbindelse med musicalen får eleverne mulighed for at vælge et af de fagområder, der ikke er deres linjefag. De må selvfølgelig også meget gerne deltage i musicalen med netop deres linjefag.

Sidste ændring i det kommende skoleår
Jeg har valgt at stoppe på Lilleskolen den 1. december – godt 37 år må være tilstrækkeligt. Bestyrelsen er orienteret og allerede godt i gang med planlægningen af et meget grundigt ansættelsesforløb. Så vidt jeg forstår, bliver stillingen slået op i august, men inden den kan gå i luften, venter et omfattende og vigtigt arbejde med profilbeskrivelse og udformning af stillingsopslag.
På mange måder nye tider for Lilleskolen Odense. Det bliver spændende og godt!

De bedste hilsner
Inger

kurve-footer
enteralarmmagnifiercrossmenuchevron-downchevron-right